Norges eneste utdannelse hvor du kan oppnå den
beskyttede tittelen: Registrert Hypnoterapeut

Som først ut i Norge kan Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose tilby en grunnutdanning i hypnoterapi som oppfyller alle krav fra NFKH, som også er godkjent av Helsedirektoratet.

Utdanningen er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH)

NB: Dette er den eneste utdanningen innen hypnose i Norge pr i dag hvor du kan registrere deg i Brønnøysundregistrene med tittelen: «Registrert hypnoterapeut» etter bestått eksamen. Dette gir også momsfritak på behandlingene du utfører.

For å jobbe med menneskets sinn på en trygg og god måte kreves kunnskap og ferdighet. Derfor tilbyr Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose(NIH) denne grunnutdanningen som går over 2 år, hvor to av Norges fremste hypnoterapeuter er instruktører.

Schrödingers Katt er et vitenskapelig program på NRK. Programlederne Eldrid Borgan og Per Olav Alvestad lar seg hypnotisere av kursholder Henry Leander ved NIH for å måle om det skjer noe i hjernen underveis i hypnosen.

På denne grunnutdanningen kan du tilegne deg den nødvendige kunnskapen
og de ferdighetene som trengs for å bli en dyktig Hypnoterapeut.
Du trenger ikke være lege eller psykolog for å jobbe med hypnoterapi eller for å ta denne utdannelsen.

NB! Det er mulig å ta et semester om gangen. Du trenger med andre ord ikke binde deg til 2 år dersom noe skulle gjøre at du må avslutte underveis i utdanningen.

Dersom du er usikker på om du feks ønsker å bli hypnoterapeut, eller om hypnose er noe for deg – så anbefales Henry Leander sitt introduksjonskurs som går over 1 dag. Henry kjører dette kurset med jevne mellomrom og du vil begynne å prøve ut hypnoseteknikker allerede i løpet av første timen på dette kurset. Du kan lese mer om dette kurset her: http://www.henryleander.no/kurs/introduksjonskurs-hypnose-og-nlp/

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) stiller nå høye krav til innhold av en godkjent grunnutdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose.

Kursinnhold / moduler

 • 1. semester
 • 2. semester
 • 3. semester
 • 4. semester

Hovedmål:

 • Bruke hypnoterapi som behandlingsmetode i forhold til forskjelligehypnoterapi psykologiske problemstillinger.
 • Kjennskap til hovedtrekk i noen typer psykoterapi.
 • Kunnskap innenfor Etikk.
 • Utøve hypnoterapi på en trygg og god måte, slik at klienten får en god opplevelse av å bli sett, forstått og ivaretatt.
 • Samfunnslære
 • Kunnskap om relevant lovverk ved alternativ behandling.
 • Kunnskap om hvordan starte opp egen virksomhet innen hypnoterapi.
 • Kjennskap til lovlig markedsføring og reklame i forhold til hypnoterapi.
 • Alle temaene som utdanningen inneholder, skal den enkelte utøver av hypnoterapi kunne håndtere og bruke i forhold til behandling.
Dr. Pedro Sait Spesialist i allmennmedisin www.saits.no
 

All honnør til NIH som har utarbeidet en særdeles innholdsrik og grundig utdanning innen Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.

Denne grunnutdanningen rommer alle de elementene som skal til for å bli profesjonell innen dette feltet.
Det er også den eneste utdanningen i Norge for hypnoterapeuter, som innfrir kravene som Helsedirektoratet har godkjent for å kunne oppnå den beskyttede tittelen "Registrert hypnoterapeut", så dette taler jo for seg selv.

Utdanningen inneholder en fin balanse av teori og praktisk øving. Med dette får studentene integrert sin lærdom på best mulig måte. Foreleserne hos NIH er enormt dyktige. Dette er kunnskapsrike hypnoterapeuter med mye erfaring og gode resultater innen feltet. De er uten tvil genuint opptatt av å levere det beste av det beste til både klienter og studenter. En stor takk til NIH for at dere har gjort dette studiet mulig.

Første semester hos Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose(NIH) er innholdet mer omfattende enn de krav som ellers tilbys i en full grunnutdanning innen hypnoterapi.

Man kan begynne å jobbe som hypnoterapeut etter første semester. Derfor er det mulig etter første semester å ta en frivillig eksamen for og få en Diplom godkjenning som hypnoterapeut. En diplom som kvalifiserer til studentmedlemskap hos NFKH.

Ved å avlegge en frivillig eksamen utenfor oppsatte kurstider vil man hos NIH kunne oppnå følgende titler:

Etter første semester – Diplom Hypnoterapeut.

Etter andre semester – Master Hypnoterapeut.

Etter tredje semester – Spesialisert Hypnoterapeut.

Etter fjerde semester- Avansert Diplom Hypnoterapeut.

Avansert Diplom Hypnoterapeut beviser at du er kvalifisert og at du har innfridd de krav som NFKH setter for en godkjent grunnutdanning. Med denne godkjenningen får du mulighet til et fullverdig medlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, som igjen gir deg muligheten til å bruke den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut.

NB! Denne utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge pr i dag. Den er ikke kopiert og oversatt fra et utenlandsk foretak. På grunn av dette er også kursinstruktørene fra Norge. Utdanningen er grundig utarbeidet av dyktige hypnoterapeuter, som er blant de i Norge som pr i dag har mest erfaring og kunnskap innenfor hypnoterapi og klinisk hypnose.

 • Hvorfor bli hypnoterapeut?
 • Informasjon om utdannelsen
 • Hvem passer utdannelsen for?

“Ofte bruker man viljestyrke, logikk eller analyse for å prøve å bryte dårlige mønstre eller vaner, uten å lykkes. Viljestyrke, logikk og analyse er elementer i det bevisste sinnet. Vaner og mønstre er en del av det underbevisste sinn. Med hypnose kan man få større tilgang til den underbevisste delen av sinnet hvor blant annet mønster og vaner sitter – og der de kan forandres.”– Henry Leander

Det er utrolig interessant og spennende å jobbe med menneskets sinn. Der ligger det enorme resurser som må behandles med nøyaktighet og respekt. For å kunne jobbe med menneskets sinn på en forsvarlig og god måte kreves det innsikt på forskjellige områder i forhold til hele mennesket. Alt dette lærer du på denne grunnutdanningen. På grunn av grunnutdanningens omfattende innhold kan alle som jobber med mennesker eller som ønsker en selvutvikling og forståelse av menneskets sinn og adferd dra nytte av denne utdannelsen.

Ønsker du deg en karriere som hypnoterapeut?
Ønsker du å lære deg kraftfulle verktøy til selvutvikling, og til å kunne hjelpe andre?

dark-blue-tick Det er behov for flere dyktige hypnoterapeuter i Norge
dark-blue-tick Hypnoterapi er en trygg og behagelig behandlingsform.
dark-blue-tick Hypnose og hypnoterapi kan være med på å øke effekten av andre behandlingsformer ved å kombinere disse.
dark-blue-tick Vitenskapelig dokumentert. Overlegent mange behandlingsformer på mange områder.
dark-blue-tick Privat praktiserende hypnoterapeut er godt betalt, i Norge i dag tar de fleste hypnoterapeuter mellom 600,- og 900,- pr konsultasjon. Mer erfarne kan ta opp mot 1600,-
dark-blue-tick En utdannelse som du kan benytte på heltid eller deltid.
dark-blue-tick Økt etterspørsel de siste 10-15 årene, få hypnoterapeuter pr i dag.
dark-blue-tick Hypnoterapi har de senere år fått større innpass i offentlig helsesektor. Det er stadig flere leger som henviser enkelte pasienter til dyktige hypnoterapeuter.

Henry Leander foreleser og demonstrerer for Psykologstudentene ved Høgskolen i Lillehammer.

Maria Helleland

 

Aller først; litt skryt til to flotte faglærere/ kursholdere.

Siren og Henry har en måte å være på som gjør at man som usikker og fersk student umiddelbart føler seg trygg og finner en plass i studiegruppa. Samtidig er de gode til å lære bort den kunnskapen de besitter slik at det er enkelt å tilegne seg teori og teknikker, både innen hypnose, hypnoterapi og NLP.
Da jeg startet på utdanningen ved Norsk institutt for Hypnoterapi og Klinisk hypnose, hadde jeg helt andre forventninger til studiet enn det jeg har fått erfare. Jeg har solid universitetsutdanning fra før, samt flere etterutdanninger, og så for meg to år hovedsakelig med forelesninger. Men ble positivt overrasket. Siren og Henry har valgt en helt annen læringsmetode, og den gir gode resultater. Fra første dag har vi studenter fått prøve ut teori i praksis, noe som gjør at man raskt blir trygg på rollen som terapeut. Personlig har det ført til at både forsøkskaniner og klienter jeg har hatt underveis i studiet har gitt meg gode tilbakemeldinger på min praksis, og anbefaler meg videre. Det er jeg stolt av!
Samtidig gir studiet rom for å jobbe med seg selv. Jeg er en reflektert person, og trodde jeg hadde god oversikt over min oppfatning av fortid og nåtid, men har fått erfare at det meste av vår personlighet sitter i det ubevisste sinnet. I løpet av mitt første studieår har jeg hatt en enorm egenutvikling, og fått stor forståelse for tankens kraft. Det har gitt både gode og vonde aha-opplevelser å oppdage nye sammenhenger, se problemer med nye øyne, og finne nye løsninger. Men for en gave å bli bevisst på! For å bli en god terapeut er dette gull verd! Jeg anbefaler studiet på det varmeste – og gleder meg til neste studieår.

Første kull ved NIH

Tidsaspekt

Vi har nå satt opp en ny grunnutdanning som starter høsten 2018!
For påmelding, klikk på knappen "Registrer deg" øverst på denne siden, eller se lenger ned på denne siden.

Grunnutdanningen går over 2 år og består totalt av 17 kursmoduler.
Det er 4 moduler pr semester, *med unntak av 1. semester 2019 som inneholder en ekstra samling.

Bevertning

Dagpakke for alle kursdeltakerne inneholder:

 • Morgenbuffet med kaffe/te, frukt og nøtter.
 • Kaffe og te hele dagen.
 • Pause med kaffe/te og kake eller frukt.

For mer informasjon, ta kontakt ved å benytte skjema på denne siden, eller send en epost til: utdannelse@hypnosekurs.no

Oppstart september 2018

Datoer for første semester 2018:

22.-23. september
20.-21. oktober
17.-18. november
15.-16. desember


Kurstid alle helger:

Lørdag 10:00-17:00
Søndag 10:00-16:00

All undervisning foregår i Oslo

TV2-Paa-tur-med-Dag-Otto-hypnose-henry-leander

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård utfordret hverandre til mye rart i programserien På tur med Dag Otto.
Kursinstruktør Henry Leander hypnotiserte dem begge og både Dag Otto og Kristian sier med hundre prosent sikkerhet at det funket!
Se klipp fra programmet ved å klikke på bildet over.

Litt om instruktørene

 • Er blant de to første som startet opp egen praksis som hypnoterapeuter i Norge.
 • Begge har metakompetanse og flere setifiseringer i hypnoterapi og NLP, og vil kunne gi en utdanning som gjør deg til en unik og dyktig hypnoterapeut.
 • I flere år har begge to hatt stor pågang av klienter og lange ventelister. Og har derfor sett behovet for flere dyktige hypnoterapeuter.
 • Har siden 2005 jobbet med til sammen over 40 000 mennesker, og er to av Norges mest etterspurte hypnoterapeuter, instruktører, foredragsholdere og veiledere i klinisk hypnose og hypnoterapi.
Henry Leander AndersenHypnoterapaut

Henry Leander Andersen har jobbet på fulltid med bruk av hypnose siden januar 2005, og har jobbet med alt i fra skuespillere, programledere, toppidrettsutøvere, forretningsfolk og holdt kurser ved noen av Norges største bedrifter. Henry har vært omtalt i bl.a: Norsk Ukeblad, Hjemmet, KK, Senkveld med Thomas og Harald og På Tur med Dag Otto Lauritzen på Tv2. I FørKveld Live, Newton og Schrødingers katt på NRK1, nrkRadio, p4, Radio Norge, VG, Medium, BergensAvisa, SB, TB og Tv-Vestfold for å nevne noe – Henry Leander sin offisielle CV er lang og taler for seg selv om hans resultater og dyktighet.

Klikk her om du ønsker kan du lese enda litt mer om Henry Leander.

Siren B BlixHypnoterapaut

Siren B Blix har siden 2005 jobbet på legesenteret Saits Medisinske i Kristiansand. Hun er blant en av de mest etterspurte og anerkjente hypnoterapeuter i Norge. Hun har jobbet med toppidrettsutøvere, politikere, og tv-kjendiser, og har over 16 000 klienttimer bak seg. I tillegg til all sin etterutdanning og sine 4 spesialutdanninger i klinisk hypnose og hypnoterapi er hun helseutdannet og har kompetanse innenfor komplementær medisin. Hun har også fordypet seg innen psykologi, samt utvidet innsikt i praktisk psykologi. Hun har Master Practitioner i NLP, sertifisering innen EFT og i TOC-modellen (Theory of Constaints)

Klikk her om du ønsker å lese enda litt mer om Siren Blix.

Påmelding

Pris pr semester:

Et semester består av 4 helgesamlinger*, lør + søn i tillegg til studiegrupper og hjemmearbeid.
Du kan selv velge om du ønsker å betale hele semesteret under ett og få 1700,- i avslag
(totalt kr. 25 800,-), eller du kan betale før hver helgesamling dersom dette ønskes.

Pris pr semester: kr 27 500,-

Vennerabatt:

Dersom dere er to eller flere som ønsker å melde dere på samtidig, benytt kontaktskjemaet her.

Har du spørsmål?

Kontakt oss ved å klikke her

377 Har studert med oss

2 Pågående forskningsstudier

Norges eneste utdannelse hvor du kan oppnå den
beskyttede tittelen: Registrert Hypnoterapeut

Som først ut i Norge kan Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnosetilby en grunnutdanning i hypnoterapi som oppfyller alle krav fra NFKH, som også er godkjent av Helsedirektoratet.

Utdanningen er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH)

NB: Dette er den eneste utdanningen innen hypnose i Norge pr i dag hvor du kan registrere deg i Brønnøysundregistrene med tittelen: «Registrert hypnoterapeut» etter bestått eksamen. Dette gir også momsfritak på behandlingene du utfører.

Henry Leander og Siren Blix sammen med noen tidligere lærere og mentorer.

Henry Leander sammen med Dr Richard Bandler
(Skaperen av NLP)

Henry Leander sammen med Michael Neill

Henry Leander sammen med John LaValle

Kursinstruktør Siren B Blix sammen med
Andrew Newton (mannen som lærte Paul McKenna hypnose) .

Henry Leander sammen med Jamie Smart

Her er noen artikler/faksimiler med kursinstruktør Henry Leander.
Disse 3 er hentet fra Norsk Ukeblad #28 2006 samt #42 fra 2007 og KK #42 2009

Norsk-Ukeblad-2006-28-artikkel

Dette er første gangen jeg har klart å holde vekten!– Hege Otterstad Sæhle i KK #42 2009

KK 2209-42

Vigdis ned 33kg etter hypnose hos Henry Leander– Norsk Ukeblad #42 2007

Norsk-Ukeblad-2007-42
Norsk-Ukeblad-2007-42-artikkel

Referanser fra tidligere kurs og utdanning med Henry Leander

Maria Helleland

 

Aller først; litt skryt til to flotte faglærere/ kursholdere.

Siren og Henry har en måte å være på som gjør at man som usikker og fersk student umiddelbart føler seg trygg og finner en plass i studiegruppa. Samtidig er de gode til å lære bort den kunnskapen de besitter slik at det er enkelt å tilegne seg teori og teknikker, både innen hypnose, hypnoterapi og NLP.
Da jeg startet på utdanningen ved Norsk institutt for Hypnoterapi og Klinisk hypnose, hadde jeg helt andre forventninger til studiet enn det jeg har fått erfare. Jeg har solid universitetsutdanning fra før, samt flere etterutdanninger, og så for meg to år hovedsakelig med forelesninger. Men ble positivt overrasket. Siren og Henry har valgt en helt annen læringsmetode, og den gir gode resultater. Fra første dag har vi studenter fått prøve ut teori i praksis, noe som gjør at man raskt blir trygg på rollen som terapeut. Personlig har det ført til at både forsøkskaniner og klienter jeg har hatt underveis i studiet har gitt meg gode tilbakemeldinger på min praksis, og anbefaler meg videre. Det er jeg stolt av!
Samtidig gir studiet rom for å jobbe med seg selv. Jeg er en reflektert person, og trodde jeg hadde god oversikt over min oppfatning av fortid og nåtid, men har fått erfare at det meste av vår personlighet sitter i det ubevisste sinnet. I løpet av mitt første studieår har jeg hatt en enorm egenutvikling, og fått stor forståelse for tankens kraft. Det har gitt både gode og vonde aha-opplevelser å oppdage nye sammenhenger, se problemer med nye øyne, og finne nye løsninger. Men for en gave å bli bevisst på! For å bli en god terapeut er dette gull verd! Jeg anbefaler studiet på det varmeste – og gleder meg til neste studieår.

Dr. Pedro SaitSpesialist i allmennmedisin   www.saits.no

All honnør til NIH som har utarbeidet en særdeles innholdsrik og grundig utdanning innen Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.

Denne grunnutdanningen rommer alle de elementene som skal til for å bli profesjonell innen dette feltet.
Det er også den eneste utdanningen i Norge for hypnoterapeuter, som innfrir kravene som Helsedirektoratet har godkjent for å kunne oppnå den beskyttede tittelen "Registrert hypnoterapeut", så dette taler jo for seg selv.

Utdanningen inneholder en fin balanse av teori og praktisk øving. Med dette får studentene integrert sin lærdom på best mulig måte. Foreleserne hos NIH er enormt dyktige. Dette er kunnskapsrike hypnoterapeuter med mye erfaring og gode resultater innen feltet. De er uten tvil genuint opptatt av å levere det beste av det beste til både klienter og studenter.En stor takk til NIH for at dere har gjort dette studiet mulig.

Lisbeth Mikalsen
 Hypnoterapeut http://www.oslohypnoterapi.no/

Hei Siren og Henry.
Takk for at jeg fikk lov å komme å se litt på utdannelsen deres og jeg vil bare gratulere dere med et godt resultat. Denne utdannelsen ser jeg er god og dekker kravene som kreves for å kunne registrere seg i Brønnøysundregistrene som reg.hypnoterapeut. Dette er et kvalitetsstempel som trygger både terapeut og klient da terapeuten har minst 2 år med utdannelse bak seg. Som en hypnoterapeut med lang og god erfaring (med flere hypnose utdannelser og kurser bak meg) ser jeg hvor viktig en grundig utdannelse med gode øvelse muligheter er for nye terapeuter. En hypnoterapeut får så mange forskjellige temaer som skal løses og jeg ser viktigheten med solid kunnskap og mye øvelse. Jeg var med på å starte hypnoseforbundet NFKH for mange år siden, noe av målet vårt var den gang å kunne bli offentlig godkjente hypnoterapeuterterapeuter. Jeg ser med glede at det er nå en realitet som er mulig for medlemmer i NFKH. Jeg vil gratulere dere med et godt resultat, dette er en utdannelse som jeg vil anbefale videre.

Mariell Føynum, student ved NIH 

Utdannelsen ved Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose har for meg vært et av de mest innholds- og kunnskapsrike opplevelsene i mitt liv. Jeg meldte meg på kurs med utgangspunkt i nysgjerrigheten til psykologi og lite bakgrunnskunnskap i hypnose. Fagkunnskapen jeg nå har tillært meg i ettertid har gitt meg en enormt større synsvinkel på livet, med mange tilgjengelige verktøy jeg ikke visste jeg hadde tilgang til. Kurset gir deg ikke bare en fordypning i hypnose og hvordan det tas i bruk, men også en dypere forståelse av menneskets ubevisste sinn og hvordan du selv kan innhente de ressursene du trenger til å bli den beste versjonen av deg selv.Dersom du bærer med deg en nysgjerrighet i fagfeltet eller et ønske om å starte din egen praksis, vil jeg anbefale på det sterkeste NIH sin grunnutdanning. Henry Leander Andersen og Siren Beathe Blix er dyktige og profesjonelle kursholdere og veiledere innenfor området og en av de mest erfarne, anerkjente og profilerte Hypnoterapeutene på landsbasis.NIH sitt utdanningsprogram på 2 år innebærer mye praksis og øvelse som gir deg en stabil plattform av erfaring og personlig utvikling, og ettersom det er den eneste utdannelsen som holder seg innenfor kravene som er godkjent av Helsedirektoratet, er det en unik mulighet til å kunne jobbe suksessrikt som Registrert Hypnoterapeut i Norge.Takk for all lærdom og alle minner i år!

Karl Rønjom, student ved NIH 

Jeg ble elev ved Norsk Institutt for Hypnterapi og Klinisk Hypnose (NIH) ved en ren tilfeldighet. Jeg ble veldig fascinert over å kunne kontrollere eller rettere sagt kunne ta kontroll over følelser etter konsultasjon hos Henry Leander Andersen. Urgamle instinkter som lett kan kontrolleres på en riktig måte. Feltene som avslapning og fobier er noen av de problemstillingene i hverdagen jeg synes er veldig viktige å kunne hjelpe folk med. En stressrelatert hverdag full av krav er noe som kan sette varige spor i noen og enhver. Ett studie ved NIH som varer i 2 år gir deg en solid plattform å stå på. Siren Beate Blix og Henry Leander Andersen sørger for at du får dette grunnlaget i ett fag som er enormt stort. De guider deg gjennom hypnose, terapi og NLP med den enorme kunnskap de har opparbeidet seg gjennom mange års praksis på området. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke den eneste godkjente skolen på dette området hvis du vil ha nok kunnskap til å kunne starte din egen praksis. Dette fordi du skal ha nok kunnskap på feltet for å ivareta din og pasienters sikkerhet i fremtiden.

Birger L. Jacobsen
Student ved NIH
Coach og Velferdsviter

Høsten 2016 var jeg nylig utdannet Velferdsviter, og i gang med en masterutdanning i empowerment. En utdanning med fokus på Coaching, veiledning og helsepedagogikk mm.For å utfylle min kompetanse ønsket jeg å ha flere verktøy i mitt arbeid med mennesker, og jeg hadde kjennskap til at hypnose var et effektivt verktøy til å skape endring. Jeg begynte i september 2016 på hypnoseutdanningen til Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.En avgjørende faktor i valget av utdanning, var at denne utdanningen var den eneste hypnoseutdanningen per i dag, som tilfredsstiller kravene som er godkjent av Helsedirektoratet for å bli godkjent utøver. Utdanningen gir også muligheten for studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH). Som studentmedlem i NFKH får jeg forsikring som utøver, noe som gir både meg og mine klienter en ekstra trygghet.Selve utdanningen er meget omfattende og innholdsrik, og instruktørene er utmerkede i sitt fag, og de har en god formidlingsevne. Det kommer klart frem at begge instruktørene har god erfaring i feltet, samt at de begge har gode referanser.Det blir satt av mye tid til øvelse på hver samling, og vi fikk allerede første dag, prøvd oss på å hypnotisere hverandre. Etter hva jeg har hørt, så er øvelse mangelvare på flere andre kurs og utdanninger i hypnose.Det at utdanningen omfatter både hypnose, NLP og andre teknikker i en og samme utdanning er også et stort pluss, da dette gjør det enklere for oss som utøvere å integrere verktøyene i hverandre til klientens beste.Jeg kan virkelig anbefale denne utdanningen til fremtidige hypnoterapeuter.

Wenche Fredriksen Student ved NIH og Søvnterapeut www.isovn.no

Etter å ha fullført første året av NIH sin Grunnutdanning i Hypnoterapi og Klinisk Hypnose er jeg allerede i gang med å bruke det jeg har lært på egne klienter. Det er mye takket være dedikerte lærere som er de beste innen sitt felt og som i tillegg til gode forelesninger også er tilgjengelige og besvarer spørsmål vi måtte ha utenom kurshelgene. Utdannelsen er lagt opp på en praktisk måte med mye øving oss studenter i mellom. Det gjør at vi lærer raskt. Jeg anbefaler denne utdannelsen på det sterkeste!

Maria Fjallstrom
https://www.facebook.com/mhypnoterapi

Hejsan mitt namn er Maria Fjællstrøm og jag går på hypnoterapi utdannelsen hos NIH. Før mig er det en vældigt positiv utdanning att gå på. Henry og Siren støtter oss på en positiv og konstruktiv måte. De viser att dette er en seriøs utdanning. Jag føler att hypnoterapi er noe som kommer att bli vanligere og vanligere i fremtiden og då er det viktigt med seriøsa lærere som Henry og Siren. Muligheterna er oændliga og jag er så glad att jag får vara med på denna resa .

Tor Øvrebotten Student ved NIH
https://www.fokus-hypnoseterapi.no/

Utdannelsen ved NIH med de utrolig kunnskapsrike og erfarne mentorene Henry og Siren, gir er en enestående mulighet til å bli dyktige i faget og lære mye på kort tid, les 2 år. De er en utømmelig kilde av informasjon, ikke bare om hypnose, men også om terapi og forskjellige teknikker. Det som overrasket meg mest etter å ha gått over et halvt år her var omfanget av dette faget og hvor stort det egentlig er. Jeg er glad for at jeg skal ha et år til med skole her, så jeg kan få trekt mest mulig visdom ut av Henry Leander og Siren. Det er passelig med teori og en god del erfaringsutveksling, mye praksis der mentorene viser hvordan det skal gjøres. Og praksis med hverandre der våre mentorer går mellom oss og gir råd etterpå. Elever/klasse: Et fantastisk godt miljø der vi stoler 100% på hverandre, har det moro, engasjerer hverandre og det virker som alle er på bølgelengde med hverandre, mon tro hvorfor........ Henry?

Helle D BroughtoneHypnoterapuet      www.hypnotisert.no

Jeg valgte å gå avansert hypnoterapi kurs hos Henry Leander Andersen. Dette er utvilsomt et av de smarteste valgene jeg har gjort i tråd med min hypnoterapi utdanning. Gjennom dette kurset lærte jeg de hypnoseteknikker som er nødvendige, når klienten ikke responderer på den alminnelige teknikken som vi blir utdannet til ved skolene. Foreleseren var utrolig dyktig, Han har en unik måte å møte kursdeltagere på. Han utfordrer og motiverer oss til å prøve ut disse spennende teknikkene. Jeg nøler derfor ikke med å anbefale denne utdanningen. Jeg mener det er helt nødvendig for en hypnoterapeut å kunne benytte seg av flere hypnoseteknikker i sin praksis.