Spørsmål og svar

?

Hvordan kan det ha seg at det er flere kurstilbydere innen hypnoterapi, og dere sier at Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose(NIH) er den eneste godkjente?

NIH sin utdanning er pr. i dag den eneste utdanningen som innfrir de krav for hypnoterapeuter som Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) har satt og som er godkjent av Helsedirektoratet. Dette er den eneste godkjenningen Helsedirektoratet har gitt i forhold til hypnoterapeuter.

?

Hva innebærer det å ha en registrering i Brønnøysundregistrene som Registrert Hypnoterapeut?

Denne registreringen som gir deg rett til å bruke tittelen Registrert hypnoterapeut er et kvalitetsstempel for terapeuten og en trygghet for klienten.
Det er et bevis på at du har gjennomført en utdanning som innfrir de krav som Helsedirektoratet har godkjent for å registrere seg som hypnoterapeut i Brreg.

Denne registreringen gir rett til momsfritak. Registreringen i Brreg. som Registrert hypnoterapeut må fornyes hvert år. Det betyr at de som har lov til å bruke tittelen Registrert hypnoterapeut har gyldig forsikring som hypnoterapeut og er medlem av NFKH.
NFKH er den eneste godkjente utøverorganisasjonen for Registrerte hypnoterapeuter.

?

Hva er kravene for hypnoterapeuter som NFKH har satt og som er godkjent av Helsedirektoratet?

Sitat, brev fra helsedirektoratet: "For å bli godkjent som hypnoterapeut kreves hypnoterapeutisk utdannelse innenfor en eller flere av Forbundets godkjente rettningslinjer, som innebærer minst 2 år tilsvarende:

Teori/etikk: 180 timer
Veiledning: 50 timer av en NFKH-godkjent veileder i grupper eller individuelt eller en kombinasjon av disse.
Praksis: Minst 100 klienttimer under utdannelsen.

NFKH er den eneste utøverorganisasjonen som pr. i dag har hypnoterapeut som en godkjent tittel."

?

Er det kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeut i Brønnøysundregistrene?

Det er kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeut i Brønnøysundregistrene.

?

Er det mulig å fullføre denne grunnutdanningen ved siden av en fulltidsjobb?

Ja, det skal være mulig. Flere av våre studenter har fulltidsjobb ved siden av studiene.

?

Er det andre utøverorganisasjoner enn Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) i Norge som er godkjent av Helsedirektoratet i forhold til hypnoterapi?

NFKH er den eneste utøverorganisasjonen som er godkjent av Helsedirektoratet når det gjelder bruk og registrering av tittelen hypnoterapeut.