Tilbakemeldinger på utdanningen

Dr.Pedro.Sait

Dr. Pedro Sait
Lege/Spesialist i allmennmedisin

quote-left

All honnør til NIH som har utarbeidet en særdeles innholdsrik og grundig utdanning innen Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.

Denne grunnutdanningen rommer alle de elementene som skal til for å bli profesjonell innen dette feltet. 
Det er også den eneste utdanningen i Norge for hypnoterapeuter, som innfrir kravene som Helsedirektoratet har godkjent for å kunne oppnå den beskyttede tittelen "Registrert hypnoterapeut", så dette taler jo for seg selv.

Utdanningen inneholder en fin balanse av teori og praktisk øving. Med dette får studentene integrert sin lærdom på best mulig måte. Foreleserne hos NIH er enormt dyktige. Dette er kunnskapsrike hypnoterapeuter med mye erfaring og gode resultater innen feltet. De er uten tvil genuint opptatt av å levere det beste av det beste til både klienter og studenter. En stor takk til NIH for at dere har gjort dette studiet mulig.

Trond Wetter

Student ved NIH


quote-left

Hypnose utdanningen til NIH har tatt meg et langt steg i retning av å kunne leve av å være hypnoseterapeut. 
Stor takk til mine lærere, veiledere, mentorer ved NIH.  Uten deres enorme kunnskap og erfaring hadde ikke det vært like opplagt.
Fire terminer og 200 timer praksis gjør at man starter med en god kunnskapsbase og en god porsjon selvtillit.

Trym Nævestad

Student ved NIH


quote-left

Utdanningen fra NIH har gitt meg alle verktøy og ressurser jeg trengte for å starte egen praksis. Praktiske demonstrasjoner og øvelser betyr så mye mer enn bare teori og behandlingsmanuskript som hadde gitt liten mening uten dyktige lærere. Alt fra lette til tunge tilfeller blir gjennomgått grundig, diskutert og testet med medelever og profesjonell veiledning. NIH la grunnlag for det neste steget i karrieren min når jeg nærmet meg 50 og trengte en betydningsfull jobb med menneskekontakt og hyppig belønning gjennom gode resultat. Det har jeg nå som daglig leder og fulltid terapeut i Agderterapi AS.

Maria Chiruta
Lege
Student ved NIH


quote-left


Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose tilbyr veiledning i å lære en hypnose som alternativ behandling. For meg har det vært en begynnelsen av en interessant og konstruktiv reise. Jeg skal bruke alt som jeg har lært for meg selv og tilpasse den til mine pasienter. Lærerne ved NIH har minnet meg på at med vilje, empati og discipline, kan man endre livet sitt når som helst.

Sverre Øvrelid  
Student ved NIH


quote-left


NIH leverer en utdanning di kan være stolte av! Å ta valget for hvor jeg skulle ta min utdanning innen hypnoseterapi var enkelt. Jeg ville ha en utdanning hos noen som setter høye krav til kvalitet og innhold. Og NIH kan vise til at di er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose som også er godkjent av Helsedirektoratet. Lærerne ved NIH leveren en kvalitet man kan lete lenge etter. Undervisningen har masse praksis, demonstrasjoner og god oppfølging. Fra første dag får man sette teori i praksis, noe som gjør det utrolig gøy og lærerikt. Tiden flyr under helgesamlingene, og man vil hele tiden bare ha mer av det di har å by på! Selvutviklingen og selvinnsikten man får med på reisen er enestående. Lærerne har en fantastisk lidenskap for det di holder på med, som gjør det til en fryd å ta del i. All den kunnskapen og erfaringene di deler med oss er gull verdt og gjør det enkelt for oss å imøtekomme fremtiden som terapeuter. Di tar vare på elevene på en unik måte, og tar seg tid til alle for å sikre best mulig kvalitet for oss som tar utdanningen. Så takk for all den tiden dere legger i utdanningen for å gi oss den kvaliteten som trengs for å hjelpe andre!

Tor Øvrebotten - Hypnose

Tor Øvrebotten
Student ved NIH

quote-left

Utdannelsen ved NIH med de utrolig kunnskapsrike og erfarne mentorene og lærerne ved NIH, gir er en enestående mulighet til å bli dyktige i faget og lære mye på kort tid, les 2 år. De er en utømmelig kilde av informasjon, ikke bare om hypnose, men også om terapi og forskjellige teknikker. Det som overrasket meg mest etter å ha gått over et halvt år her var omfanget av dette faget og hvor stort det egentlig er. Jeg er glad for at jeg skal ha et år til med skole her, så jeg kan få trekt mest mulig visdom ut av lærerne. Det er passelig med teori og en god del erfaringsutveksling, mye praksis der mentorene viser hvordan det skal gjøres. Og praksis med hverandre der våre mentorer går mellom oss og gir råd etterpå. Elever/klasse: Et fantastisk godt miljø der vi stoler 100% på hverandre, har det moro, engasjerer hverandre og det virker som alle er på bølgelengde med hverandre, mon tro hvorfor........ Henry?

Wanja Kristiansen
Student ved NIH


quote-left


Etter nesten 2 fullførte semestre på NIH vil jeg påstå at skolen innfrir til forventningene.

Faktisk ser jeg at de overgår noen av mine forventninger med måten undervisningen er lagt opp.

Når noe er så interessant som hypnoterapi så vil man som regel lære alt med én gang og forgriper seg kanskje på læringshastigheten med selv å søke etter mer kunnskap på nettet.

NIH har derimot bremsene på slik at vi ikke bare sitter igjen med masse glansede diplomer og en overfladisk kunnskap, vi vil i stedet være gode og grundige terapeuter som ser hvert og ett individuelle menneske, som vi også kan forstå og hjelpe.

Det etiske er ivaretatt på alle plan, både hvordan vi lærer og opptre overfor kommende klienter, samt ivareta oss selv slik at vi skal vare lenge i terapeut-yrket.  

Grunnpilaren i utdanningen er ikke å tjene mest mulig penger og kjøre show, men å være til hjelp for de som oppsøker oss. Det kan vi kun være om alt vi lærer har en slik bredde at vi omfavner de fleste menneskelige problemstillinger. Det kan jeg allerede se at NIH har som hovedmål og det gjør meg trygg.

Når stemningen i tillegg er god, med humor, kunnskapstørste medelever og erfarne lærere, så kan jeg ikke annet enn å anbefale NIH på det varmeste.

  

Maria Helleland - Hypnotisør

Maria Helleland

Student ved NIH


quote-left

Aller først; litt skryt til to flotte faglærere/ kursholdere.

Faglærerne har en måte å være på som gjør at man som usikker og fersk student umiddelbart føler seg trygg og finner en plass i studiegruppa. Samtidig er de gode til å lære bort den kunnskapen de besitter slik at det er enkelt å tilegne seg teori og teknikker, både innen hypnose, hypnoterapi og NLP.

Da jeg startet på utdanningen ved Norsk institutt for Hypnoterapi og Klinisk hypnose, hadde jeg helt andre forventninger til studiet enn det jeg har fått erfare. Jeg har solid universitetsutdanning fra før, samt flere etterutdanninger, og så for meg to år hovedsakelig med forelesninger. Men ble positivt overrasket. NIH har valgt en helt annen læringsmetode, og den gir gode resultater. Fra første dag har vi studenter fått prøve ut teori i praksis, noe som gjør at man raskt blir trygg på rollen som terapeut. Personlig har det ført til at både forsøkskaniner og klienter jeg har hatt underveis i studiet har gitt meg gode tilbakemeldinger på min praksis, og anbefaler meg videre. Det er jeg stolt av!
Samtidig gir studiet rom for å jobbe med seg selv. Jeg er en reflektert person, og trodde jeg hadde god oversikt over min oppfatning av fortid og nåtid, men har fått erfare at det meste av vår personlighet sitter i det ubevisste sinnet. I løpet av mitt første studieår har jeg hatt en enorm egenutvikling, og fått stor forståelse for tankens kraft. Det har gitt både gode og vonde aha-opplevelser å oppdage nye sammenhenger, se problemer med nye øyne, og finne nye løsninger. Men for en gave å bli bevisst på! For å bli en god terapeut er dette gull verd!
 Jeg anbefaler studiet på det varmeste – og gleder meg til neste studieår.

Birger Jacobsen - Hypnose

Birger Jacobsen
Coach og Velferdsviter
Student ved NIH


quote-left

Høsten 2016 var jeg nylig utdannet Velferdsviter, og i gang med en masterutdanning i empowerment. En utdanning med fokus på Coaching, veiledning og helsepedagogikk mm.For å utfylle min kompetanse ønsket jeg å ha flere verktøy i mitt arbeid med mennesker, og jeg hadde kjennskap til at hypnose var et effektivt verktøy til å skape endring. Jeg begynte i september 2016 på hypnoseutdanningen til Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.En avgjørende faktor i valget av utdanning, var at denne utdanningen var den eneste hypnoseutdanningen per i dag, som tilfredsstiller kravene som er godkjent av Helsedirektoratet for å bli godkjent utøver. Utdanningen gir også muligheten for studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH). Som studentmedlem i NFKH får jeg forsikring som utøver, noe som gir både meg og mine klienter en ekstra trygghet.Selve utdanningen er meget omfattende og innholdsrik, og instruktørene er utmerkede i sitt fag, og de har en god formidlingsevne. Det kommer klart frem at begge instruktørene har god erfaring i feltet, samt at de begge har gode referanser.Det blir satt av mye tid til øvelse på hver samling, og vi fikk allerede første dag, prøvd oss på å hypnotisere hverandre. Etter hva jeg har hørt, så er øvelse mangelvare på flere andre kurs og utdanninger i hypnose.Det at utdanningen omfatter både hypnose, NLP og andre teknikker i en og samme utdanning er også et stort pluss, da dette gjør det enklere for oss som utøvere å integrere verktøyene i hverandre til klientens beste.Jeg kan virkelig anbefale denne utdanningen til fremtidige hypnoterapeuter.

Wenche Fredriksen

Wenche Fredriksen
Søvnterapeut

Student ved NIH

quote-left

Etter å ha fullført første året av NIH sin Grunnutdanning i Hypnoterapi og Klinisk Hypnose er jeg allerede i gang med å bruke det jeg har lært på egne klienter. Det er mye takket være dedikerte lærere som er de beste innen sitt felt og som i tillegg til gode forelesninger også er tilgjengelige og besvarer spørsmål vi måtte ha utenom kurshelgene. Utdannelsen er lagt opp på en praktisk måte med mye øving oss studenter i mellom. Det gjør at vi lærer raskt. Jeg anbefaler denne utdannelsen på det sterkeste!

Inga Etterlid
Student ved NIH


quote-left


Dette er en utdanning jeg med letthet og glede vil anbefale til alle som tenker utdanne seg innen hypnose. Lærerne er full av erfaring og kunnskap som de formidler på en fin måte mellom teori og praksis. Jeg har snart fullført mitt første av to år, og gleder meg veldig til alt vi skal lære videre. Har jobbet med mennesker i hele mitt yrkesaktive liv og ser hvordan denne metoden kommer til å være en berikelse i årene som kommer. Jeg har lært utrolig mye på dette første året. Takket være mye øvinger, masse erfaring og kyndig veiledning fra lærerne ved NIH er jeg nå i full gang med å skaffe meg egen erfaring, og opplever å få gode tilbakemeldinger og anbefalinger. Tusen takk og gleder meg til fortsettelsen.

Anne Lise Knudsen
Student ved NIH


quote-left


Undervisningen er godt variert mellom praksis og teori.  Jeg opplever lærerne ved NIH inkluderende på en god måte, som er med på å skape tillit og  trygghet i gruppa. De er hele tiden åpne for spørsmål og innspill. De sjekker også ut om vi har spørsmål før de går videre  i pensum. Dersom noen ønsker repetisjon på noe, sørger de for det. Jeg ser frem mot hver økt med ny spennende, interessant og motiverende læring. Jeg opplever kvalitet, solide verdier og god etikk. Kan virkelig anbefales??

Mariell Føynum - hypnose

Mariell Føynum​
Student ved NIH


quote-left

Utdannelsen ved Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose har for meg vært et av de mest innholds- og kunnskapsrike opplevelsene i mitt liv. Jeg meldte meg på kurs med utgangspunkt i nysgjerrigheten til psykologi og lite bakgrunnskunnskap i hypnose. Fagkunnskapen jeg nå har tillært meg i ettertid har gitt meg en enormt større synsvinkel på livet, med mange tilgjengelige verktøy jeg ikke visste jeg hadde tilgang til. Kurset gir deg ikke bare en fordypning i hypnose og hvordan det tas i bruk, men også en dypere forståelse av menneskets ubevisste sinn og hvordan du selv kan innhente de ressursene du trenger til å bli den beste versjonen av deg selv.Dersom du bærer med deg en nysgjerrighet i fagfeltet eller et ønske om å starte din egen praksis, vil jeg anbefale på det sterkeste NIH sin grunnutdanning. Lærerne ved NIH er dyktige og profesjonelle kursholdere og veiledere innenfor området og av de mest erfarne, anerkjente og profilerte Hypnoterapeutene på landsbasis. NIH sitt utdanningsprogram på 2 år innebærer mye praksis og øvelse som gir deg en stabil plattform av erfaring og personlig utvikling, og ettersom det er den eneste utdannelsen som holder seg innenfor kravene som er godkjent av Helsedirektoratet, er det en unik mulighet til å kunne jobbe suksessrikt som Registrert Hypnoterapeut i Norge. Takk for all lærdom og alle minner i år!

Lisbeth Mikalsen - Hypnose

Lisbeth Mikalsen
Registrert Hypnoterapeut

quote-left

Takk for at jeg fikk lov å komme å se litt på utdannelsen deres og jeg vil bare gratulere dere med et godt resultat. Denne utdannelsen ser jeg er god og dekker kravene som kreves for å kunne registrere seg i Brønnøysundregistrene som reg.hypnoterapeut. Dette er et kvalitetsstempel som trygger både terapeut og klient da terapeuten har minst 2 år med utdannelse bak seg. Som en hypnoterapeut med lang og god erfaring (med flere hypnose utdannelser og kurser bak meg) ser jeg hvor viktig en grundig utdannelse med gode øvelsemuligheter er for nye terapeuter. En hypnoterapeut får så mange forskjellige temaer som skal løses og jeg ser viktigheten med solid kunnskap og mye øvelse. Jeg var med på å starte hypnoseforbundet NFKH for mange år siden, noe av målet vårt var den gang å kunne bli offentlig godkjente hypnoterapeuterterapeuter. Jeg ser med glede at det er nå en realitet som er mulig for medlemmer i NFKH. Jeg vil gratulere dere med et godt resultat, dette er en utdannelse som jeg vil anbefale videre.

Karl Rønjom
Student ved NIH


quote-left

Jeg ble elev ved Norsk Institutt for Hypnterapi og Klinisk Hypnose (NIH) ved en ren tilfeldighet. Jeg ble veldig fascinert over å kunne kontrollere eller rettere sagt kunne ta kontroll over følelser etter konsultasjon hos Henry Leander Andersen. Urgamle instinkter som lett kan kontrolleres på en riktig måte. Feltene som avslapning og fobier er noen av de problemstillingene i hverdagen jeg synes er veldig viktige å kunne hjelpe folk med. En stressrelatert hverdag full av krav er noe som kan sette varige spor i noen og enhver. Ett studie ved NIH som varer i 2 år gir deg en solid plattform å stå på. Lærerne ved NIH sørger for at du får dette grunnlaget i ett fag som er enormt stort. De guider deg gjennom hypnose, terapi og NLP med den enorme kunnskap de har opparbeidet seg gjennom mange års praksis på området. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke den eneste godkjente skolen på dette området hvis du vil ha nok kunnskap til å kunne starte din egen praksis. Dette fordi du skal ha nok kunnskap på feltet for å ivareta din og pasienters sikkerhet i fremtiden.

Maria Fjallstrom - hypnose

Maria Fjallstrom
Student ved NIH

quote-left

Hejsan mitt namn er Maria Fjællstrøm og jag går på hypnoterapi utdannelsen hos NIH. Før mig er det en vældigt positiv utdanning att gå på. Lærerne ved NIH støtter oss på en positiv og konstruktiv måte. De viser att dette er en seriøs utdanning. Jag føler att hypnoterapi er noe som kommer att bli vanligere og vanligere i fremtiden og då er det viktigt med seriøsa lærere som Henry og Siren. Muligheterna er oændliga og jag er så glad att jag får vara med på denna resa .

paula

Paula Diniz Rocha
Student ved NIH

Ålesund Hypnoterapi - http://www.aahyp.no/

quote-left

Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose har adaptert alle de beste hypnotiske metoder til norsk kultur basert på norsk verdi og etikk. Fra nordmenn til nordmenn. 

Helle-Broughton

Helle D Broughton 
Registrert Hypnoterapeut  

quote-left

Jeg valgte å gå avansert hypnoterapi kurs hos Henry Leander Andersen. Dette er utvilsomt et av de smarteste valgene jeg har gjort i tråd med min hypnoterapi utdanning. Gjennom dette kurset lærte jeg de hypnoseteknikker som er nødvendige, når klienten ikke å respondere på den alminnelige teknikken  som vi blir utdannet til ved skolene. Foreleseren var utrolig dyktig, Han har en unik måte å møte kursdeltagere på. Han utfordrer og motiverer oss til å prøve ut disse spennende teknikkene. Jeg nøler derfor ikke med å anbefale denne utdanningen. Jeg mener det er helt nødvendig for en hypnoterapeut å kunne benytte seg av flere hypnoseteknikker i sin praksis.

Thomas Haugen

 Thomas Haugen 

Student ved NIH

Digital markedsfører

quote-left

Jeg tok utdanningen fordi jeg alltid har vært interessert i hypnose og synes det er spennende. Det var veldig lærerikt, og jeg lærte flere interessante hypnoseteknikker, for å kunne variere, om personen jeg skal hypnotisere ikke responderer på først valgte teknikk. Kursholderene ved NIH kan virkelig det de holder på med. De er flinke til å lære bort og er veldig motiverende. Når jeg sjekket ut de forskjellige hypnoseutdanningene, så falt valget på NIH, da det rett og slett er det mest omfattende og grundige utdanningen for hypnoterapi på markedet.

Du gjør et trygt valg med å velge NIH.

Morten Hake

Morten Hake
Entrepreneur, Relationship coach

quote-left

Virkelig kvalitet er sjelden vare. Jeg har fulgt med Henry i over 13 år nå, og hans resultater snakker for seg selv. Med hånden på hjertet kan jeg trygt si at Henry er uten sammenligning den beste hypnotisøren i Norge.

Tilbakemeldinger på introkurs med Henry Leander

Lasse-Nyheim

Lasse Nyheim

Kursdeltaker hos Henry Leander

quote-left

Et utrolig lærerikt og nyttig kurs som overgikk alle håp og forventninger.

Jeg kom inn med minimal kunnskap om hypnose. Da jeg forlot kurset, hadde jeg lært meg hvordan jeg kunne hypnotisere meg selv og andre!

Jeg har i ettertid hypnotisert flere personer, og fått super inspirasjon til å lære mer og utforske videre! Med innføring i NLP i samme kurs, så er dette kurset komplett for min del.
Tusen takk for det mest komplette, lærerike, og ikke minst interessante kurset jeg har hatt noensinne!

Fredrik Torp

Fredrik Torp

Kursdeltaker hos Henry Leander

quote-left

Må bare si at kurset var en av de villeste opplevelseneog kunnskapene jeg noensinne har lært.  Kurset var godt oppbygget, med teori på starten, startet med lette induksjoner og senere litt mer avanserte induksjoner/metoder.  Det var lett å følge med, kanskje på grunn av din fascinasjon på emnet.
Alt i alt et supert kurs! Håper du starter opp flere kurs i fremtiden                                                        

Dene Aschim

Dene Aschim Backen
Lifestylecoach  
Kursdeltaker hos Henry Leander

quote-left

Tusen takk for interessant kurs Henry!
Det var både morsomt og lærerikt, og jeg har hatt god nytte av de ulike teknikkene vi lærte både i jobb og privat! Du er en glimrende kursholder, med mye humor og stor innsikt.Jeg anbefaler kurset på det varmeste!

Anita Ness

Anita Ness

Kursdeltaker hos Henry Leander

quote-left

Det er ingen tvil om at Henry behersker hypnoseog NLP-teknikkene veldig godt og at han har enormt med kunnskap som han øser av.  Takk for et lærerikt, artig og interessant kurs

Christer Hellberg

Kursdeltaker hos Henry Leander

quote-left

Det jeg vil si om kurset er at det virkelig var en positiv opplevelse og føltes helt magisk.
Jeg bruker det hver dag og det er veldig nyttig for meg.