Tilbakemeldinger på utdanningen

Maria Helleland

 

Aller først; litt skryt til to flotte faglærere/ kursholdere.

Siren og Henry har en måte å være på som gjør at man som usikker og fersk student umiddelbart føler seg trygg og finner en plass i studiegruppa. Samtidig er de gode til å lære bort den kunnskapen de besitter slik at det er enkelt å tilegne seg teori og teknikker, både innen hypnose, hypnoterapi og NLP.
Da jeg startet på utdanningen ved Norsk institutt for Hypnoterapi og Klinisk hypnose, hadde jeg helt andre forventninger til studiet enn det jeg har fått erfare. Jeg har solid universitetsutdanning fra før, samt flere etterutdanninger, og så for meg to år hovedsakelig med forelesninger. Men ble positivt overrasket. Siren og Henry har valgt en helt annen læringsmetode, og den gir gode resultater. Fra første dag har vi studenter fått prøve ut teori i praksis, noe som gjør at man raskt blir trygg på rollen som terapeut. Personlig har det ført til at både forsøkskaniner og klienter jeg har hatt underveis i studiet har gitt meg gode tilbakemeldinger på min praksis, og anbefaler meg videre. Det er jeg stolt av!
Samtidig gir studiet rom for å jobbe med seg selv. Jeg er en reflektert person, og trodde jeg hadde god oversikt over min oppfatning av fortid og nåtid, men har fått erfare at det meste av vår personlighet sitter i det ubevisste sinnet. I løpet av mitt første studieår har jeg hatt en enorm egenutvikling, og fått stor forståelse for tankens kraft. Det har gitt både gode og vonde aha-opplevelser å oppdage nye sammenhenger, se problemer med nye øyne, og finne nye løsninger. Men for en gave å bli bevisst på! For å bli en god terapeut er dette gull verd! Jeg anbefaler studiet på det varmeste – og gleder meg til neste studieår.

Dr. Pedro Sait Spesialist i allmennmedisin www.saits.no
 

All honnør til NIH som har utarbeidet en særdeles innholdsrik og grundig utdanning innen Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.

Denne grunnutdanningen rommer alle de elementene som skal til for å bli profesjonell innen dette feltet.
Det er også den eneste utdanningen i Norge for hypnoterapeuter, som innfrir kravene som Helsedirektoratet har godkjent for å kunne oppnå den beskyttede tittelen "Registrert hypnoterapeut", så dette taler jo for seg selv.

Utdanningen inneholder en fin balanse av teori og praktisk øving. Med dette får studentene integrert sin lærdom på best mulig måte. Foreleserne hos NIH er enormt dyktige. Dette er kunnskapsrike hypnoterapeuter med mye erfaring og gode resultater innen feltet. De er uten tvil genuint opptatt av å levere det beste av det beste til både klienter og studenter. En stor takk til NIH for at dere har gjort dette studiet mulig.

Tor Øvrebotten Student ved NIHhttps://www.fokus-hypnoseterapi.no/

Utdannelsen ved NIH med de utrolig kunnskapsrike og erfarne mentorene Henry og Siren, gir er en enestående mulighet til å bli dyktige i faget og lære mye på kort tid, les 2 år. De er en utømmelig kilde av informasjon, ikke bare om hypnose, men også om terapi og forskjellige teknikker. Det som overrasket meg mest etter å ha gått over et halvt år her var omfanget av dette faget og hvor stort det egentlig er. Jeg er glad for at jeg skal ha et år til med skole her, så jeg kan få trekt mest mulig visdom ut av Henry Leander og Siren. Det er passelig med teori og en god del erfaringsutveksling, mye praksis der mentorene viser hvordan det skal gjøres. Og praksis med hverandre der våre mentorer går mellom oss og gir råd etterpå. Elever/klasse: Et fantastisk godt miljø der vi stoler 100% på hverandre, har det moro, engasjerer hverandre og det virker som alle er på bølgelengde med hverandre, mon tro hvorfor........ Henry?

Wenche Fredriksen Student ved NIH
Søvnterapeut
www.isovn.no

Etter å ha fullført første året av NIH sin Grunnutdanning i Hypnoterapi og Klinisk Hypnose er jeg allerede i gang med å bruke det jeg har lært på egne klienter. Det er mye takket være dedikerte lærere som er de beste innen sitt felt og som i tillegg til gode forelesninger også er tilgjengelige og besvarer spørsmål vi måtte ha utenom kurshelgene. Utdannelsen er lagt opp på en praktisk måte med mye øving oss studenter i mellom. Det gjør at vi lærer raskt. Jeg anbefaler denne utdannelsen på det sterkeste!

Lisbeth Mikalsen
 Hypnoterapeut http://www.oslohypnoterapi.no/

Hei Siren og Henry.
Takk for at jeg fikk lov å komme å se litt på utdannelsen deres og jeg vil bare gratulere dere med et godt resultat. Denne utdannelsen ser jeg er god og dekker kravene som kreves for å kunne registrere seg i Brønnøysundregistrene som reg.hypnoterapeut. Dette er et kvalitetsstempel som trygger både terapeut og klient da terapeuten har minst 2 år med utdannelse bak seg. Som en hypnoterapeut med lang og god erfaring (med flere hypnose utdannelser og kurser bak meg) ser jeg hvor viktig en grundig utdannelse med gode øvelse muligheter er for nye terapeuter. En hypnoterapeut får så mange forskjellige temaer som skal løses og jeg ser viktigheten med solid kunnskap og mye øvelse. Jeg var med på å starte hypnoseforbundet NFKH for mange år siden, noe av målet vårt var den gang å kunne bli offentlig godkjente hypnoterapeuterterapeuter. Jeg ser med glede at det er nå en realitet som er mulig for medlemmer i NFKH. Jeg vil gratulere dere med et godt resultat, dette er en utdannelse som jeg vil anbefale videre.

Birger L. Jacobsen
Student ved NIH 
Coach og Velferdsviter

Høsten 2016 var jeg nylig utdannet Velferdsviter, og i gang med en masterutdanning i empowerment. En utdanning med fokus på Coaching, veiledning og helsepedagogikk mm.For å utfylle min kompetanse ønsket jeg å ha flere verktøy i mitt arbeid med mennesker, og jeg hadde kjennskap til at hypnose var et effektivt verktøy til å skape endring. Jeg begynte i september 2016 på hypnoseutdanningen til Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.En avgjørende faktor i valget av utdanning, var at denne utdanningen var den eneste hypnoseutdanningen per i dag, som tilfredsstiller kravene som er godkjent av Helsedirektoratet for å bli godkjent utøver. Utdanningen gir også muligheten for studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH). Som studentmedlem i NFKH får jeg forsikring som utøver, noe som gir både meg og mine klienter en ekstra trygghet.Selve utdanningen er meget omfattende og innholdsrik, og instruktørene er utmerkede i sitt fag, og de har en god formidlingsevne. Det kommer klart frem at begge instruktørene har god erfaring i feltet, samt at de begge har gode referanser.Det blir satt av mye tid til øvelse på hver samling, og vi fikk allerede første dag, prøvd oss på å hypnotisere hverandre. Etter hva jeg har hørt, så er øvelse mangelvare på flere andre kurs og utdanninger i hypnose.Det at utdanningen omfatter både hypnose, NLP og andre teknikker i en og samme utdanning er også et stort pluss, da dette gjør det enklere for oss som utøvere å integrere verktøyene i hverandre til klientens beste.Jeg kan virkelig anbefale denne utdanningen til fremtidige hypnoterapeuter.

Mariell Føynum  Student ved NIH 

Utdannelsen ved Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose har for meg vært et av de mest innholds- og kunnskapsrike opplevelsene i mitt liv. Jeg meldte meg på kurs med utgangspunkt i nysgjerrigheten til psykologi og lite bakgrunnskunnskap i hypnose. Fagkunnskapen jeg nå har tillært meg i ettertid har gitt meg en enormt større synsvinkel på livet, med mange tilgjengelige verktøy jeg ikke visste jeg hadde tilgang til. Kurset gir deg ikke bare en fordypning i hypnose og hvordan det tas i bruk, men også en dypere forståelse av menneskets ubevisste sinn og hvordan du selv kan innhente de ressursene du trenger til å bli den beste versjonen av deg selv.Dersom du bærer med deg en nysgjerrighet i fagfeltet eller et ønske om å starte din egen praksis, vil jeg anbefale på det sterkeste NIH sin grunnutdanning. Henry Leander Andersen og Siren Beathe Blix er dyktige og profesjonelle kursholdere og veiledere innenfor området og en av de mest erfarne, anerkjente og profilerte Hypnoterapeutene på landsbasis.NIH sitt utdanningsprogram på 2 år innebærer mye praksis og øvelse som gir deg en stabil plattform av erfaring og personlig utvikling, og ettersom det er den eneste utdannelsen som holder seg innenfor kravene som er godkjent av Helsedirektoratet, er det en unik mulighet til å kunne jobbe suksessrikt som Registrert Hypnoterapeut i Norge.Takk for all lærdom og alle minner i år!

Karl Rønjom
Student ved NIH 

Jeg ble elev ved Norsk Institutt for Hypnterapi og Klinisk Hypnose (NIH) ved en ren tilfeldighet. Jeg ble veldig fascinert over å kunne kontrollere eller rettere sagt kunne ta kontroll over følelser etter konsultasjon hos Henry Leander Andersen. Urgamle instinkter som lett kan kontrolleres på en riktig måte. Feltene som avslapning og fobier er noen av de problemstillingene i hverdagen jeg synes er veldig viktige å kunne hjelpe folk med. En stressrelatert hverdag full av krav er noe som kan sette varige spor i noen og enhver. Ett studie ved NIH som varer i 2 år gir deg en solid plattform å stå på. Siren Beate Blix og Henry Leander Andersen sørger for at du får dette grunnlaget i ett fag som er enormt stort. De guider deg gjennom hypnose, terapi og NLP med den enorme kunnskap de har opparbeidet seg gjennom mange års praksis på området. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke den eneste godkjente skolen på dette området hvis du vil ha nok kunnskap til å kunne starte din egen praksis. Dette fordi du skal ha nok kunnskap på feltet for å ivareta din og pasienters sikkerhet i fremtiden.

Maria Fjallstrom
Student ved NIH
https://www.facebook.com/mhypnoterapi

Hejsan mitt namn er Maria Fjællstrøm og jag går på hypnoterapi utdannelsen hos NIH. Før mig er det en vældigt positiv utdanning att gå på. Henry og Siren støtter oss på en positiv og konstruktiv måte. De viser att dette er en seriøs utdanning. Jag føler att hypnoterapi er noe som kommer att bli vanligere og vanligere i fremtiden og då er det viktigt med seriøsa lærere som Henry og Siren. Muligheterna er oændliga og jag er så glad att jag får vara med på denna resa .

Helle D BroughtoneHypnoterapuet      www.hypnotisert.no

Jeg valgte å gå avansert hypnoterapi kurs hos Henry Leander Andersen.                                                          Dette er utvilsomt et av de smarteste valgene jeg har gjort i tråd med min                                                                    hypnoterapi utdanning. Gjennom dette kurset lærte jeg de hypnoseteknikker                                                          som er nødvendige, når klienten ikke å respondere på den alminnelige teknikken                                                      som vi blir utdannet til ved skolene. Foreleseren var utrolig dyktig,                                                                            Han har en unik måte å møte kursdeltagere på. Han utfordrer og motiverer oss                                                        til å prøve ut disse spennende teknikkene. Jeg nøler derfor ikke med å anbefale                                                        denne utdanningen. Jeg mener det er helt nødvendig for en hypnoterapeut å kunne                                                benytte seg av flere hypnoseteknikker i sin praksis. 

Morten HakeEntrepreneur,     Relationship coach    www.mortenhake.com

Virkelig kvalitet er sjelden vare.Jeg har fulgt med Henry i over 10 år nå,og hans resultater snakker for seg selv. Med hånden på hjertet kan jeg trygt si at Henry er uten sammenligning den beste hypnotisøren i Norge.

Anita Ness

Det er ingen tvil om at Henry behersker hypnoseog NLP-teknikkene veldig godt og at han har enormtmed kunnskap som han øser av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Takk for et lærerikt, artig og interessant kurs

Fredrik Torp

Må bare si at kurset var en av de villeste opplevelseneog kunnskapene jeg noensinne har lært.                                                                                                                                                                                                               Kurset var godt oppbygget, med teori på starten,                                                                                                                startet med lette induksjoner og senere litt mer avanserte induksjoner/metoder.                                                       Det var lett å følge med, kanskje på grunn av din fascinasjon på emnet.                                                                         Alt i alt et supert kurs! Håper du starter opp flere kurs i fremtiden                                                        

Dene Aschim BackenLifestylecoach    

Tusen takk for interessant kurs Henry!
Det var både morsomt og lærerikt, og jeg har hatt god nytte av de ulike teknikkene vi lærte både i jobb og privat! Du er en glimrende kursholder, med mye humor og stor innsikt.Jeg anbefaler kurset på det varmeste!

Lasse Nyheim

Et utrolig lærerikt og nyttig kurs som overgikk alle håp og forventninger.

Jeg kom inn med minimal kunnskap om hypnose. Da jeg forlot kurset, hadde jeg lært meg hvordan jeg kunne hypnotisere meg selv og andre!

Jeg har i ettertid hypnotisert flere personer, og fått super inspirasjon til å lære mer og utforske videre! Med innføring i NLP i samme kurs, så er dette kurset komplett for min del.
Tusen takk for det mest komplette, lærerike, og ikke minst interessante kurset jeg har hatt noensinne!