Vilkår

Når din søknad om studieplass er godkjent, betales et depositum.
Først når dette depositumet er registrert, vil din studieplass ved NIH være sikret.
Depositum blir trukket fra på første faktura for semesteravgift.
Påmeldingen er bindene og depositum vil ikke bli refundert dersom du ønsker å trekke deg.

OPPTAKSKRAV NIH

  • Søkeren må ha fylt 23 år i opptaksåret.

  • Søkere som ikke har fylt 23 år i opptaksåret kan søke om dispensasjon med bakgrunn i realkompetanse.

  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Fremmedspråklige må kunne dokumentere ferdigheter i norsk på nivå B2.Skolereglement: Reglement-NIH.pdf