Vilkår

Semesteravgift kan enten deles opp i flere avdrag, eller du kan betale hele semesteravgiften under ett og få en kontantrabatt. Når du melder deg på NIH sin grunnutdanningen, så kreves et depositum på kroner 5000,- for å sikre din plass. Depositumet vil sikre din plass gjennom utdanningen, og depositumet vil bli trukket fra din siste semesteravgift. Dette depositumet kan betales inn til bankkonto: 5082 05 80416 til Henry Leander Andersen Hypnoterapi, du kan også be om en faktura ved påmelding. Først når dette depositumet er registrert, vil din studieplass være sikret. Dette depositumet blir ikke refundert dersom du ønsker å trekke deg etter du har sikret din plass.